Friday, 27/05/2022 - 11:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Đắc Sơn
Quyết định Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã Phổ Yên năm 2021
Văn bản liên quan